Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

Doppelganger
23:16
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viamental-cat mental-cat
Doppelganger
23:16
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
Doppelganger
22:49
5277 992b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Doppelganger
22:48
"Nie mogę spać, piję wino, jestem zagadką, działam spontanicznie, mam energię, Moja dusza tańczy, bawi się, szaleje. Posiadam w sobie brak panowania nad tym, co się wydarzy. Nie rzucam wszystkiego na spokojny piasek. Istnieję bardziej, mocniej, wulkanicznie. Tupię nogami. I czasem tylko przywalę "kurwą" o ścianę."
— K. Kowalewska

July 05 2015

Doppelganger
05:22
Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.
ciocia ebi: Nie zdążyłam... Żałuję.
Reposted fromciociaebi ciociaebi

July 03 2015

Doppelganger
15:37

June 23 2015

Doppelganger
22:15
6944 50de 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88

June 22 2015

15:41
2838 0154
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viagingerstorm gingerstorm
Doppelganger
15:39
Doppelganger
15:37
6612 318b
Reposted fromDaisy88 Daisy88
Doppelganger
15:37
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viacoffee coffee
Doppelganger
15:37
1864 f68b
Reposted fromlove-winter love-winter
Doppelganger
15:36
Sorry guys but this needs to be reposted
Reposted fromfabs3 fabs3 viaka11e ka11e
Doppelganger
15:36
You can breathe underwater dude
Reposted fromfabs3 fabs3 viaka11e ka11e
Doppelganger
15:36
On your mark.. Get set.. GO!
Reposted fromfabs3 fabs3 viaka11e ka11e
Doppelganger
15:35
4456 dbbe
Reposted fromHaujobb Haujobb viaka11e ka11e
Doppelganger
15:34
1332 b376
Reposted fromlouse louse

June 21 2015

Doppelganger
09:36
Doppelganger
09:34
Doppelganger
09:23
1374 d163
Reposted fromDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl